Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie inzake rechten voor de natuur

ID
195
Datum
11-6-2024
Agendapunt
Raadsvergadering 2024 (8. Motie vreemd aan de orde van de dag GroenLinks inzake rechten voor de natuur)
dinsdag 11 juni 19:00 tot 23:00
Raadzaal gemeentehuis Nuth
Titel
Motie inzake rechten voor de natuur
Status
Ingetrokken
Raadsleden
  • Mw. C. (Clasina) Debets (GL)
  • Mw. I.W.M. (Yvonne) Dreessen (GL)
  • Mw. S.M.W. (Susanne) Voncken-Dieteren (GL)
Portefeuillehouder
Dhr. P.L.H.E. (Peter) Janssen (CDA)
Toelichting
Deze door de fractie GroenLinks ingediende motie werd INGETROKKEN. Besluittekst motie: Verzoekt het College van Burgemeester en Wethouders om onderzoek te doen naar de juridische en praktische haalbaarheid van het toekennen van rechtspersoonlijkheid aan de natuur in de gemeente Beekdaelen. Zodat in de omgevingsvisie opgenomen wordt dat Beekdaelen erkent dat de natuur in al haar levensvormen rechten heeft en dat haar belangen vertegenwoordigd moeten worden. De resultaten van dit onderzoek en de voortgang in dit dossier periodiek met de gemeenteraad te delen. Altijd bij nieuw te vormen beleid de belangen van de natuur (van bronsgroene natuurgebieden tot en met Natura 2000-gebieden) mee te wegen en in nieuwe raadsvoorstellen deze belangen inzichtelijk te maken. Alle relevante maatschappelijke organisaties, lokale experts en andere belanghebbenden betrekken bij dit onderzoek naar de implementatie van rechten voor de natuur in Beekdaelen. E.v.t. pilots en of werkgroepen te organiseren die zich buigen over de implementatie van rechten voor de natuur.
Verwachte einddatum
Stand van zaken
Deze motie werd ingetrokken en daarom is geen verdere actie nodig.
Datum afdoening
Bijlage(s)