Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie inzake volwassenfonds "Sport & Cultuur"

ID

148

Datum

1-2-2022

Agendapunt
Raadsvergadering 2022 (7.6. Motie BL, CDA, VG en PvdA inzake volwassenfonds sport en cultuur)
dinsdag 1 februari 19:00 tot 23:00
Digitaal
Titel

Motie inzake volwassenfonds "Sport & Cultuur"

Status

Aangenomen

Raadsleden
  • Dhr. H.A.H. (Hugo) Schaffrath (VG)
  • Dhr. H.J.M. (Harrie) Geurten (BL)
  • Dhr. L.E.H. (Lars) Kockelkoren (PvdA)
  • Dhr. M.M.J. (Twan) Schevers (CDA)
Portefeuillehouder

Dhr. L.C.J. (Levin) de Koster (VG)

Toelichting

Deze door de fracties Beekdaelen Lokaal, CDA, vernieuwingsgroep en PvdA ingediende motie werd AANGENOMEN.
Besluittekst motie: Verzoekt het college om de mogelijkheid te bezien of Beekdaelen kan aanhaken bij het Volwassenfonds Sport & Cultuur en de raad voor het prioriteringsdebat 2022 over de voor- en nadelen te informeren.

Verwachte einddatum

8-11-2022

Stand van zaken

Jun. 2022: Dit onderwerp komt terug in de nieuwe Nota Armoedebeleid 2023 (raad december 2022).

Datum afdoening
Bijlage(s)