Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Overzichten

Actuele overzicht items
Titel Soort Datum wijziging
Openbare agenda college B&W-vergadering van 25 juni 2024 Openbare agenda B&W Gisteren
RIB inzake resultaten nalevingsonderzoek alcoholverstrekkers 2023 en Preventie- en Handhavingsplan 2025-2028 Raadsinformatiebrieven Gisteren
Reactie op zienswijze raad inzake ontwerpbegroting 2025 en ontwerpbegrotingswijziging 2024 Ingekomen stukken Beekdaelen vanaf 01-01-2024 20-06-2024
Reactie op zienswijze raad inzake begroting 2025 Ingekomen stukken Beekdaelen vanaf 01-01-2024 20-06-2024
Reactie op zienswijze raad inzake begroting 2025 en mjr 2026-2029 Ingekomen stukken Beekdaelen vanaf 01-01-2024 20-06-2024
Lbr 24/024 Strafrechtelijk kader strafbare feiten jegens ambtsdragers en werknemers met publieke taak Ingekomen stukken Beekdaelen vanaf 01-01-2024 20-06-2024
Handreiking participatie vergunningaanvragen onder de Omgevingswet Ingekomen stukken Beekdaelen vanaf 01-01-2024 20-06-2024
Lbr 24/025 Tweede zending moties en preadviezen ALV 26 juni 2024 Ingekomen stukken Beekdaelen vanaf 01-01-2024 20-06-2024
Nieuwsbrief 2 Centrumplan III Schimmert Ingekomen stukken Beekdaelen vanaf 01-01-2024 19-06-2024
Schriftelijke vragen ex art 32 PvdA inzake publicatieborden Schriftelijke vragen ex art. 32 RvO 19-06-2024