Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie inzake financiële bijdrage voor hulpverlening na de natuurrampen in Marokko en Libië

ID
185
Datum
26-9-2023
Agendapunt
Raadsvergadering 2023 (8. Motie vreemd aan de orde van de dag van de gezamenlijke partijen inzake bijdrage na natuurrampen Marokko en Libië)
dinsdag 26 september 19:00 tot 23:00
Raadzaal gemeentehuis Nuth
Titel
Motie inzake financiële bijdrage voor hulpverlening na de natuurrampen in Marokko en Libië
Status
Afgehandeld
Raadsleden
  • Dhr. H.A.H. (Hugo) Schaffrath (VG)
  • Dhr. H.J.M. (Harry) van de Laar (BL)
  • Dhr. L.E.H. (Lars) Kockelkoren (PvdA)
  • Dhr. L.H.M. (Leon) Rijkx (R-K)
  • Dhr. M.F. (Marco) Sturmans (VVD)
  • Dhr. M.M.J. (Twan) Schevers (CDA)
  • Dhr. R.J.A.M. (Rodney) Swelsen (D66)
  • Mw. I.W.M. (Yvonne) Dreessen (GL)
Portefeuillehouder
Dhr. ing. E. (Eric) Geurts, burgemeester
Toelichting
Deze door de gezamenlijke fracties ingediende motie werd UNANIEM AANGENOMEN. Besluittekst motie: Roept het college op om een bijdrage van één euro per inwoner over te maken naar het Rode Kruis voor hulpverlening in Marokko en Libië (€ 0,50 t.b.v. Marokko en € 0,50 t.b.v. Libië) en deze bijdrage ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2023.
Verwachte einddatum
Stand van zaken
Deze motie werd middels een raadsinformatiebrief d.d. 12 oktober 2023 afgedaan (zie bijlage).
Datum afdoening
12-10-2023
Bijlage(s)