Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie inzake toekomststrategie MAA

ID

156

Datum

26-4-2022

Agendapunt
Raadsvergadering 2022 (7. Motie vreemd aan de orde van de dag PvdA inzake toekomststrategie MAA)
dinsdag 26 april 19:00 tot 23:00
Raadzaal gemeentehuis Nuth
Titel

Motie inzake toekomststrategie MAA

Status

Verworpen

Raadsleden
  • Dhr. L.E.H. (Lars) Kockelkoren (PvdA)
Portefeuillehouder

Mw. J (Jeannette) Quadvlieg-van Dam (VG)

Toelichting

Deze door de PvdA ingediende motie werd VERWORPEN met de stemmen van de fracties PvdA en GL en de raadsleden Franssen, Marissen, Pieper, Quadvlies Raes en Zeijen voor en de stemmen van de fracties VVD, BL, D66 en de raadsleden Janssen, Kevers, de Koster, Rijkx, Schaffrath en Schevers tegen.
Concept-besluittekst: Het college wordt opgeroepen: 1. Om middels een schrijven aan GS en PS kenbaar te maken dat de keuze voor scenario voor sluiten van luchthaven voor Beekdaelen het meest wenselijk is. 2. Deze motie onder de aandacht te brengen van onze partners in het Middengebied.

Verwachte einddatum
Stand van zaken

AF. Deze motie werd VERWORPEN en daarmee is geen verdere actie nodig.

Datum afdoening

3-5-2022

Bijlage(s)