Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie inzake gemeentelijke financiële ondersteuning OLS Beekdaelen

ID
193
Datum
6-2-2024
Agendapunt
Raadsvergadering 2024 (10. Motie vreemd aan de orde van de dag inzake financiële ondersteuning OLS AANGENOMEN)
dinsdag 6 februari 19:00 tot 23:00
Raadzaal gemeentehuis Nuth
Titel
Motie inzake gemeentelijke financiële ondersteuning OLS Beekdaelen
Status
Aangenomen
Raadsleden
  • Dhr. H.A.H. (Hugo) Schaffrath (VG)
  • Dhr. H.J.M. (Harry) van de Laar (BL)
  • Dhr. M.F. (Marco) Sturmans (VVD)
  • Dhr. M.M.J. (Twan) Schevers (CDA)
  • Mw. C. (Clasina) Debets (GL)
Portefeuillehouder
Dhr. ing. E. (Eric) Geurts, burgemeester
Toelichting
Deze door de fracties Vernieuwingsgroep, Beekdaelen Lokaal, CDA, VVD en GroenLinks ingediende motie werd AANGENOMEN. Besluittekst motie: Roept het college op een subsidie van € 75.000,00 geldelijk en € 25.000,00 voor interne gemeentelijke kosten beschikbaar te stellen voor de organisatie van het Oud Limburgs Schuttersfeest 2024 te Beekdaelen uit de geclaimde reserve via een aanvulling vanuit de reserve nog te bestemmen. Daarnaast uit de geclaimde reserve via een aanvulling vanuit de reserve nog te bestemmen € 1.000,00 beschikbaar te stellen aan elke school uit Beekdaelen die deelneemt aan het Kinjer-OLS als tegemoetkoming in de materiaal- en organisatiekosten.
Verwachte einddatum
Stand van zaken
Datum afdoening
Bijlage(s)