Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie inzake commitment OLS 2024

ID
191
Datum
19-12-2023
Agendapunt
Raadsvergadering 2023 (7. Motie gezamenlijke partijen inzake commitment OLS 2024)
dinsdag 19 december 19:00 tot 23:00
Raadzaal gemeentehuis Nuth
Titel
Motie inzake commitment OLS 2024
Status
Afgehandeld
Raadsleden
  • Dhr. H.A.H. (Hugo) Schaffrath (VG)
  • Dhr. H.J.M. (Harry) van de Laar (BL)
  • Dhr. L.E.H. (Lars) Kockelkoren (PvdA)
  • Dhr. L.H.M. (Leon) Rijkx (R-K)
  • Dhr. M.F. (Marco) Sturmans (VVD)
  • Dhr. M.M.J. (Twan) Schevers (CDA)
  • Dhr. R.J.A.M. (Rodney) Swelsen (D66)
  • Mw. I.W.M. (Yvonne) Dreessen (GL)
Portefeuillehouder
Dhr. ing. E. (Eric) Geurts, burgemeester
Toelichting
Deze door de gezamenlijke partijen ingediende motie werd UNANIEM AANGENOMEN. Besluittekst motie: Roept het college op om een positieve grondhouding aan te nemen en te onderzoeken of de Beekdaelense schutterijen het OLS 2024 kunnen organiseren.
Verwachte einddatum
Stand van zaken
De Beekdaelense schutterijen organiseren het OLS 2024, zie raadsinformatiebrief 30-12-2023.
Datum afdoening
30-12-2023
Bijlage(s)