Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie Sociale Leefomgeving

dinsdag 28 mei 2024

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal gemeentehuis Nuth

Voorzitter
H.J.M. van de Laar
Toelichting

Fracties worden verzocht om technische vragen inzake de raadsvoorstellen uiterlijk 17.05.2024 per email bij de griffie (griffie@beekdaelen.nl) in te dienen. De beantwoording van deze vragen wordt uiterlijk 24.05.2024 beschikbaar gesteld.

Agendapunten

 1. A.1

  Besluit

  De commissie stelt de agenda vast, met dien verstande dat agendapunt B10 (Raadsvoorstel inzake "Voorbereidingskrediet ten behoeve van ontwikkeling "Inbreidingsgebied tpv van het huidige Rector Raevenhuis" te Sweikhuizen), als eerste wordt behandeld na agendapunt A2 (spreekrecht burgers).

 2. A.2

  De heer J. Donners heeft zich t.b.v. agendapunt B.10 "Voorbereidingskrediet ten behoeve van ontwikkeling "Inbreidingsgebied tpv van het huidige Rector Raevenhuis te Sweikhuizen" als spreker aangemeld, namens de Stichting Beheer Rector Raevenhuis (als vertegenwoordiger van de huidige gebruikers van het Raevenhuis) en de Dorpsraad (als vertegenwoordiger inwoners Sweikhuizen).

  Bijlagen

 3. A.3

  Besluit

  De commissie stelt de actiepuntenlijst van de raadscommissie Sociale Leefomgeving d.d. 04.12.2023 ongewijzigd vast.

 4. B
  Cluster Sociale Leefomgeving
 5. B.1

 6. B.7

  Besluit

  De commissie adviseert het raadsvoorstel inzake "cofinanciering ad 25.000 euro met betrekking tot het verenigingsgebouw Schutterij St. Martinus Vaesrade" als bespreekstuk door te geleiden naar de raad. Meerdere fracties willen een aantal punten bespreken, waaronder de gevolgde procesgang en de onderbouwing (inhoudelijk en financieel) van het voorstel, alsmede de verwachte aanvullende vraag van € 7.500. Ook wil men politieke statements maken.

 7. B.8

 8. B.9

 9. B.10

  De volgende stukken liggen bij de griffie ter inzage: 
  • Richtinggevend beeldvormend plan 
  • Afbakening plangebied 
  • Stichtingskosten overzicht 
  • Grondakte -Koopovereenkomst -Leveringsakte -Convenant 


  Voor het inzien van deze stukken kunt u contact opnemen via griffie@beekdaelen.nl

  Besluit

  De commissie adviseert het raadsvoorstel "Voorbereidingskrediet ten behoeve van ontwikkeling "Inbreidingsgebied tpv van het huidige Rector Raevenhuis" te Sweikhuizen" als bespreekstuk door te geleiden naar de raad. De PvdA wil de eventuele verwachtingen bespreken/managen die door het benoemen c.q. verstrekken van een bedrag kunnen ontstaan.

 10. D
  Sluiting