Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 11 juni 2024

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal gemeentehuis Nuth

Voorzitter
Burgemeester ing. E. Geurts
Toelichting

De gemeente maakt van deze vergadering camera-opnamen. Deze zijn te zien op televisie en internet. Wij doen dit vanwege onze openbaarmakingsplicht. De opnamen worden alleen voor dat doel gebruikt. Vragen? Stuur een mail naar FG@beekdaelen.nl

Agendapunten

 1. 2
  Vaststelling van de agenda
 2. 3

 3. 4
  Voorstellen inzake benoemingen
 4. 4.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (1)
 5. 4.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (1)
 6. 5
  Raadsvoorstellen hamerstukken
 7. 5.1

  Het presidium heeft in de vergadering van 7 mei jl. besloten om dit agendapunt als akkoordstuk door te leiden naar de raad

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (1)
 8. 5.2

  De commissie Sociale Leefomgeving heeft in de vergadering van 28 mei jl. geadviseerd het voorstel als hamerstuk door te geleiden naar de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (1)
 9. 5.3

  De commissie Sociale Leefomgeving heeft in de vergadering van 28 mei jl. geadviseerd het voorstel als hamerstuk door te geleiden naar de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (1)
 10. 5.4

  De commissie Sociale Leefomgeving heeft in de vergadering van 28 mei jl. geadviseerd het voorstel als hamerstuk door te geleiden naar de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (1)
 11. 5.5

  De commissie Sociale Leefomgeving heeft in de vergadering van 28 mei jl. geadviseerd het voorstel als hamerstuk door te geleiden naar de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (1)
 12. 5.6

  De commissie Sociale Leefomgeving heeft in de vergadering van 28 mei jl. geadviseerd het voorstel als hamerstuk door te geleiden naar de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (1)
 13. 5.7

  De commissie Bestuur & Middelen heeft in de vergadering van 29 mei jl. geadviseerd het voorstel als hamerstuk door te geleiden naar de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (1)
 14. 5.8

  De commissie Bestuur & Middelen heeft in de vergadering van 29 mei jl. geadviseerd het voorstel als hamerstuk door te geleiden naar de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (1)
 15. 5.9

  De commissie Bestuur & Middelen heeft in de vergadering van 29 mei jl. geadviseerd het voorstel als hamerstuk door te geleiden naar de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (1)
 16. 5.10

  De commissie Bestuur & Middelen heeft in de vergadering van 29 mei jl. geadviseerd het voorstel als hamerstuk door te geleiden naar de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (1)
 17. 5.11

  De commissie fysieke leefomgeving heeft in de vergadering van 30 mei jl. geadviseerd om dit voorstel als hamerstuk door te leiden naar de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (1)
 18. 5.12

  De commissie fysieke leefomgeving heeft in de vergadering van 30 mei jl. geadviseerd om dit voorstel als hamerstuk door te leiden naar de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (1)
 19. 6
  Raadsvoorstellen bespreekstukken
 20. 6.1

  De commissie Sociale Leefomgeving heeft in de vergadering van 28 mei jl. geadviseerd het voorstel als bespreekstuk door te geleiden naar de raad. Dit o.a. omdat diverse fracties willen ingaan op de veilige school-thuisroute en het feit dat de MR-en op het moment van behandeling in de commissie nog geen goedkeuring hebben gegeven aan de fusie-effectrapportage.


  Er heeft intussen een extra ouderavond plaatsgevonden in Bingelrade. Na deze bijeenkomst heeft de MR van Bingelrade ingestemd en de fusie effectrapportage ondertekend.  Pho. P. Janssen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (1)
 21. 6.2

  De commissie Sociale Leefomgeving heeft in de vergadering van 28 mei jl. geadviseerd het voorstel als bespreekstuk door te geleiden naar de raad. Meerdere fracties willen een aantal punten bespreken, waaronder de gevolgde procesgang en (financiële en inhoudelijke) onderbouwing van het voorstel, alsmede de verwachte aanvullende vraag inzake € 7.500,00. Ook wil men politieke statements maken. 


  Pho. H. Reijnders, L. de Koster, P. Janssen

  Stemuitslag

  voor 77%
  tegen 23%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (4), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (1)
  tegen
  D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (1)

  Amendementen

  Titel
  Amendement inzake cofinanciering Schutterij St. Martinus Vaesrade
 22. 6.2.1

  Stemuitslag

  voor 78%
  tegen 22%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (4), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (2)
  tegen
  D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (1)
 23. 6.3

  De commissie Sociale Leefomgeving heeft in de vergadering van 28 mei jl. geadviseerd het voorstel vooralsnog als bespreekstuk door te geleiden naar de raad. Dit om een politiek statement te maken.  Pho. P. Janssen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (1)
 24. 6.4

  De commissie Sociale Leefomgeving heeft in de vergadering van 28 mei jl. geadviseerd het voorstel vooralsnog als bespreekstuk door te geleiden naar de raad. Dit om een politiek statement te maken.  Pho. P. Janssen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (1)
 25. 6.5

  De commissie Sociale Leefomgeving heeft in de vergadering van 28 mei jl. geadviseerd het voorstel als bespreekstuk door te geleiden naar de raad. De PvdA wil de eventuele verwachtingen bespreken/managen die door het benoemen c.q verstrekken van een bedrag kunnen ontstaan.  Pho. P. Janssen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (1)
 26. 6.6

  De commissie Bestuur & Middelen heeft in de vergadering van 29 mei jl. geadviseerd het voorstel als bespreekstuk door te geleiden naar de raad. D66 en CDA willen het gesprek voeren over de jaarrekening (overschot blijft bij de GR en gaat dus niet naar de gemeente) en de begroting (een uitbreiding in 2025 versus taakstelling 5-10% in 2026).  Pho. E. Geurts

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (5), GroenLinks (3), PvdA (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (1)
  tegen
  D66 (1)
 27. 6.7

  De commissie Bestuur & Middelen heeft in de vergadering van 29 mei jl. geadviseerd het voorstel als bespreekstuk door te geleiden naar de raad. GroenLinks wil de noodzaak voor de 2e tranche bespreken alsmede het gevoel van contradictie met o.a. de taakstelling die wij de GR-en opleggen. D66 wil het gesprek voeren over beleidskaders,


  Pho. E. Geurts, L. de Koster

  Stemuitslag

  voor 83%
  tegen 17%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (5), GroenLinks (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (1)
  tegen
  D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1)
 28. 6.8

  De commissie adviseert het raadsvoorstel "Ontwerpbegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028, begrotingswijziging 2024 en jaarstukken 2023 van RUD Zuid-Limburg" als bespreekstuk door te geleiden naar de raad. Dit op verzoek van de fractie Groen Links die het agendapunt in de raadsvergadering wil bespreken, en het CDA omdat de commissie geen kennis heeft kunnen nemen van de geformuleerde concept zienswijze.  Pho. E. Geurts

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (5), GroenLinks (3), PvdA (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (1)
  tegen
  D66 (1)
 29. 6.9

  De commissie fysieke leefomgeving heeft in de vergadering van 30 mei jl. geadviseerd om dit voorstel als bespreekstuk door te leiden naar de raad. PvdA gaat niet akkoord met het voorgestelde besluit en VVD wenst het gesprek te voeren over het mogelijk opnemen van de school in het bestemmingsplan.  Pho. L. de Koster

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (3), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (1)
  tegen
  PvdA (1)
 30. 6.10

  De commissie fysieke leefomgeving heeft in de vergadering van 30 mei jl. geadviseerd om dit voorstel als bespreekstuk door te leiden naar de raad. Meerdere fracties wensen het gesprek te voeren over o.a. parkeren, bouwhoogte en de relatie met het toekomstige gemeentehuis.  Pho. H. Reijnders

  Stemuitslag

  voor 78%
  tegen 22%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (5), D66 (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5)
  tegen
  GroenLinks (3), PvdA (1), VVD (1)

  Moties

  Titel
  Motie inzake afwikkeling zienswijzen en wijziging bestemmingsplan Stationstraat 171
 31. 6.10.1

 32. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (1)
 33. 8

  Moties

  Titel
  Motie inzake rechten voor de natuur
 34. 9
  Sluiting