Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie Ruimte

dinsdag 18 januari 2022

19:00 - 23:00

Locatie
Digitaal
Voorzitter
L.C.J. de Koster
Toelichting

Fracties worden verzocht om technische vragen inzake de raadsvoorstellen uiterlijk 7 januari per email bij de griffie (griffie@beekdaelen.nl) in te dienen. De beantwoording van deze vragen wordt uiterlijk 14 januari beschikbaar gesteld.

Agenda documenten

Agendapunten

De Commissie heeft de agenda ongewijzigd vastgesteld.

Besluit

De Commissie heeft de agenda ongewijzigd vastgesteld.

Burgers kunnen tijdens de raadscommissie gebruik maken van het spreekrecht over de onderwerpen op de agenda. S.v.p. uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden via griffie@beekdaelen.nl. Burgers die zich hebben aangemeld kunnen gedurende maximaal 5 minuten het woord voeren.

De Commissie heeft de lijst van toezeggingen ongewijzigd vastgesteld.

Besluit

De Commissie heeft de lijst van toezeggingen ongewijzigd vastgesteld.

De Commissie heeft de lijst van toezeggingen ongewijzigd vastgesteld.

De Commissie Ruimte heeft in vergadering bijeen d.d. 18 jan. 2022 geadviseerd om dit voorstel als hamerstuk door te leiden naar de raad.

Besluit

De Commissie Ruimte heeft in vergadering bijeen d.d. 18 jan. 2022 geadviseerd om dit voorstel als hamerstuk door te leiden naar de raad.

De Commissie Ruimte heeft in vergadering bijeen d.d. 18 jan. 2022,  op verzoek van de fracties VVD en BL, geadviseerd om dit voorstel als bespreekstuk door te leiden naar de raad.

Besluit

De Commissie Ruimte heeft in vergadering bijeen d.d. 18 jan. 2022, op verzoek van de fracties VVD en BL, geadviseerd om dit voorstel als bespreekstuk door te leiden naar de raad.

Fractie CDA heeft per mail d.d. 13 januari jl. gevraagd om de eerder ingediende art. 32 vragen inzake de werkzaamheden Holleweg gezien de urgentie mondeling te beantwoorden bij de rondvraag