Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie Bestuur en Middelen

woensdag 29 mei 2024

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal gemeentehuis Nuth

Voorzitter
H.P.H. Raes
Toelichting

Fracties worden verzocht om technische vragen inzake de raadsvoorstellen uiterlijk 17.05.2024  per email bij de griffie (griffie@beekdaelen.nl) in te dienen. De beantwoording van deze vragen wordt uiterlijk 24.05.2024 beschikbaar gesteld.

Agendapunten

 1. A.1

  Besluit

  De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast.

 2. A.2

  Burgers die zich hebben aangemeld kunnen gedurende maximaal 5 minuten het woord voeren over geagendeerde agendapunten.

 3. A.3

  Besluit

  De commissie stelt de actiepuntenlijst van de raadscommissie Bestuur en Middelen d.d. 10 april 2024 ongewijzigd vast.

 4. B
  Cluster Bestuur en Middelen
 5. B.5

  Besluit

  De commissie adviseert het raadsvoorstel inzake “Zienswijze conceptbegroting 2025 en jaarstukken 2023 GR Stadsregio Parkstad" als bespreekstuk door te geleiden naar de raad. D66 en CDA willen het gesprek voeren over de jaarrekening (overschot blijft bij de GR en gaat dus niet naar de gemeente)  en de begroting (een uitbreiding in 2025 versus taakstelling 5-10% in 2026)

 6. B.6

  Besluit

  De commissie adviseert het raadsvoorstel inzake “2e tranche tijdelijke uitvoeringsregeling, 5 jaar Beekdaelen" als bespreekstuk door te geleiden naar de raad. GL wil de noodzaak voor de 2e tranche bespreken alsmede het gevoel van contradictie met o.a. de taakstelling die wij de GR-en opleggen. D66 wil het gesprek voeren over beleidskaders.

 7. C

  De ingediende vraag van D66 zal tijdens de commissievergadering mondeling worden beantwoord.

 8. D
  Sluiting