Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie Bestuur en Middelen

woensdag 1 juni 2022

19:00 - 23:00

Locatie
Raadzaal gemeentehuis Nuth
Voorzitter
H.P.H. Raes
Toelichting

Fracties worden verzocht om technische vragen inzake de raadsvoorstellen uiterlijk 20 mei per email bij de griffie (griffie@beekdaelen.nl) in te dienen. De beantwoording van deze vragen wordt uiterlijk 27 mei beschikbaar gesteld.

Agendapunten

Er waren geen burgers aangemeld voor het spreekrecht.

portefeuillehouder Hermans

Raadscommissie Bestuur & Middelen d.d. 1 juni 2022:
De raadscommissie adviseert dit voorstel als bespreekstuk door te leiden naar de raad, op verzoek van de VVD-fractie in verband met discussie rondom de visie op het hanteren van weerstandsvermogen door Rd4.