Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie ontwikkeling wand Bleekplaats

ID

139

Datum

1-2-2022

Agendapunt
Raadsvergadering 2022 (5.2. Voorstel inzake IBOR-beleidsplan)
dinsdag 1 februari 19:00 tot 23:00
Digitaal
Titel

Motie ontwikkeling wand Bleekplaats

Status

Aangenomen

Raadsleden
  • Dhr. J.Z.T. (Jos) Pieper (VG)
  • Mw. M.G.E. (Mia) Lamerichs-Dormans (CDA)
Portefeuillehouder

Dhr. H.M.J. (Henk) Reijnders (BL)

Toelichting

Deze door Vernieuwingsgroep en CDA ingediende motie werd unaniem AANGENOMEN.
Besluittekst motie: Roept het college op:

  1. Zich maximaal in te spannen om de aankoop van de 2 woningen aan de Pres. Rooseveltstraat te faciliteren en te ondersteunen met als doel te komen tot een uitbreiding van het complex "Beekstaete" met 15 tot 18 nieuwe wooneenheden. 2. Met een raadsvoorstel te komen op het moment dat de plannen zijn geconcretiseerd en er een maatschappelijk verantwoorde financiƫle bijdrage nodig is, waarin deze bijdrage gedekt kan worden uit de reserve nog te bestemmen.
Verwachte einddatum
Stand van zaken

Jun. 2022: Gemeente is in gesprek met mogelijke investeerders. Financiƫle haalbaarheid wordt momenteel onderzocht. Plan is op dit moment nog onvoldoende concreet om te komen met een raadsvoorstel.

Datum afdoening
Bijlage(s)