Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 1 februari 2022

19:00 - 23:00

Locatie
Digitaal
Voorzitter
Burgemeester ing. E. Geurts
Toelichting

De gemeente maakt van deze vergadering camera-opnamen. Deze zijn te zien op televisie en internet. Wij doen dit vanwege onze openbaarmakingsplicht. De opnamen worden alleen voor dat doel gebruikt. Vragen? Stuur een mail naar FG@beekdaelen.nl

Agendapunten

Bijgevoegde moties zijn buiten de in het RvO gestelde termijnen ingediend.

De motie van D66 en VVD kan gekoppeld aan motie 7.3. inzake ontkoppeling AOW - minimumumloon

De commissie Ruimte heeft in de vergadering van 18 januari jl. geadviseerd om dit voorstel als hamerstuk door te leiden naar de raad.

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Pfh. J. Quadvlieg (coördinerend)

De commissie Ruimte heeft in de vergadering van 18 januari jl. geadviseerd om dit voorstel door te leiden naar de raad als bespreekstuk.

Resultaat stemming

Moties

Titel
Motie ontwikkeling wand Bleekplaats

De commissie Ruimte heeft in de vergadering van 18 januari jl. geadviseerd om dit voorstel door te leiden naar de raad als bespreekstuk.

Resultaat stemming

De commissie Ruimte heeft in de vergadering van 18 januari jl. geadviseerd om dit voorstel door te leiden naar de raad als bespreekstuk.

Resultaat stemming

De commissie Sociaal en Bedrijfsvoering heeft in de vergadering van 20 januari jl. geadviseerd om dit voorstel door te leiden naar de raad als bespreekstuk.

Resultaat stemming

Moties

Titel
Motie inzake verordening Rekenkamercommissie
Motie Rekenkamercommissie

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Moties

Titel
Motie inzake herstelplan Covid-19 pandemie

Resultaat stemming

Moties

Titel
Motie voorkomen privatisering Zuid-Limburgse Ambulancedienst en fusering met de Noord-Limburgse Ambulancedienst

Resultaat stemming

Moties

Titel
Motie ontkoppeling AOW van het minimumloon

Resultaat stemming

Moties

Titel
Motie inzake koopkrachtbeeld

Resultaat stemming

Moties

Titel
Motie inzake volwassenfonds "Sport & Cultuur"

Resultaat stemming

Moties

Titel
Motie inzake Witte Anjerplek