Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 20 december 2022

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal gemeentehuis Nuth

Voorzitter
Burgemeester ing. E. Geurts
Toelichting

De gemeente maakt van deze vergadering camera-opnamen. Deze zijn te zien op televisie en internet. Wij doen dit vanwege onze openbaarmakingsplicht. De opnamen worden alleen voor dat doel gebruikt. Vragen? Stuur een mail naar FG@beekdaelen.nl

Agendapunten

 1. 2

  Er ligt, mede n.a.v. de vergadering van de commissie fysieke leefomgeving van 8 december jl, een verzoek om een extra agendapunt te agenderen inzake extra krediet kindcentrum en clubgebouw VV Amstenrade. Na instemming door de raad wordt dit item als agendapunt 6.0 opgenomen.

 2. 3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1), Vernieuwingsgroep (7), VVD (2)
 3. 4
  Beëdiging commissielid dhr. Martens
 4. 5
  Raadsvoorstellen hamerstukken
 5. 5.1

  De commissie Sociale Leefomgeving heeft dit voorstel besproken in haar vergadering van 6 december 2022 en heeft daarbij geadviseerd om dit als akkoordstuk door te leiden naar de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1), Vernieuwingsgroep (7), VVD (2)
 6. 5.2

  De commissie Sociale Leefomgeving heeft dit voorstel besproken in haar vergadering van 6 december 2022 en heeft daarbij geadviseerd om dit als akkoordstuk door te leiden naar de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1), Vernieuwingsgroep (7), VVD (2)
 7. 5.3

  De commissie Sociale Leefomgeving heeft dit voorstel besproken in haar vergadering van 6 december 2022 en heeft daarbij geadviseerd om dit als akkoordstuk door te leiden naar de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1), Vernieuwingsgroep (7), VVD (2)
 8. 5.4

  De commissie Bestuur en Middelen heeft dit voorstel besproken in haar vergadering van 7 december 2022 en heeft daarbij geadviseerd om dit als akkoordstuk door te leiden naar de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1), Vernieuwingsgroep (7), VVD (2)
 9. 5.5

  De commissie Bestuur en Middelen heeft dit voorstel besproken in haar vergadering van 7 december 2022 en heeft daarbij geadviseerd om dit als akkoordstuk door te leiden naar de raad.

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (5), GroenLinks (2), PvdA (1), Vernieuwingsgroep (7), VVD (2)
  tegen
  D66 (1)
 10. 5.6

  De commissie Bestuur en Middelen heeft dit voorstel besproken in haar vergadering van 7 december 2022 en heeft daarbij geadviseerd om dit als akkoordstuk door te leiden naar de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1), Vernieuwingsgroep (7), VVD (2)
 11. 5.7

  De commissie Fysieke Leefomgeving heeft dit voorstel besproken in haar vergadering van 8 december 2022 en heeft daarbij geadviseerd om dit als akkoordstuk door te leiden naar de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1), Vernieuwingsgroep (7), VVD (2)
 12. 5.8

  De commissie Fysieke Leefomgeving heeft dit voorstel besproken in haar vergadering van 8 december 2022 en heeft daarbij geadviseerd om dit als akkoordstuk door te leiden naar de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1), Vernieuwingsgroep (7), VVD (2)
 13. 5.9

  De commissie Fysieke Leefomgeving heeft dit voorstel besproken in haar vergadering van 8 december 2022 en heeft daarbij geadviseerd om dit als akkoordstuk door te leiden naar de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1), Vernieuwingsgroep (7), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  het bestemmingsplan ‘Burgemeester Beckersstraat 2 t/m 8 te Nuth’, vast te stellen.

 14. 5.10

  De commissie Fysieke Leefomgeving heeft dit voorstel besproken in haar vergadering van 8 december 2022 en heeft daarbij geadviseerd om dit als akkoordstuk door te leiden naar de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1), Vernieuwingsgroep (7), VVD (2)
 15. 5.11

  De commissie Fysieke Leefomgeving heeft dit voorstel besproken in haar vergadering van 8 december 2022 en heeft daarbij geadviseerd om dit als akkoordstuk door te leiden naar de raad.

  Stemuitslag

  voor 88%
  tegen 12%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (5), D66 (1), Vernieuwingsgroep (7), VVD (2)
  tegen
  GroenLinks (2), PvdA (1)
 16. 5.12

  De auditcommissie heeft geen opmerkingen n.a.v. voorliggend voorstel.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1), Vernieuwingsgroep (7), VVD (2)
 17. 5.13

  De auditcommissie heeft geen opmerkingen n.a.v. voorliggend voorstel.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1), Vernieuwingsgroep (7), VVD (2)
 18. 5.14

  De auditcommissie heeft geen opmerkingen n.a.v. voorliggend voorstel.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1), Vernieuwingsgroep (7), VVD (2)
 19. 6
  Raadsvoorstellen bespreekstukken
 20. 6.0

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1), Vernieuwingsgroep (7), VVD (2)
 21. 6.1

  De commissie bestuur en Middelen heeft besloten om dit voorstel als bespreekstuk door te leiden naar de raad. Beraadslagingen zullen gevoerd worden over o.a. de relatie met het al dan niet uitstellen van de Omgevingswet, onderhoud wegen, Feldbissbreuk en de vrijval van reserves.


  Pfh. dhr. P. Janssen

  Stemuitslag

  voor 83%
  tegen 17%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (5), Vernieuwingsgroep (7), VVD (2)
  tegen
  D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1)

  Amendementen

  Titel
  Amendement 2e Burap - op de rem bij de omgevingswet
 22. 6.1.1

  Stemuitslag

  voor 17%
  tegen 83%
  voor
  D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1)
  tegen
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (5), Vernieuwingsgroep (7), VVD (2)
 23. 6.2

  De commissie Fysieke Leefomgeving heeft in de vergadering van 7 december geadviseerd om dit voorstel als bespreekstuk door te leiden naar de raad.


  Pfh. dhr. H. Reijnders

  Stemuitslag

  voor 83%
  tegen 17%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (5), Vernieuwingsgroep (7), VVD (2)
  tegen
  D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1)
 24. 6.3

  De commissie Fysieke Leefomgeving heeft in de vergadering van 7 december geadviseerd om dit voorstel als bespreekstuk door te leiden naar de raad.


  Pfh. dhr. H. Reijnders

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (5), GroenLinks (2), PvdA (1), Vernieuwingsgroep (7), VVD (2)
  tegen
  D66 (1)
 25. 6.4

  De commissie Sociale Leefomgeving heeft besloten om dit voorstel als bespreekstuk door te geleiden naar de raad. Dit met name op verzoek van de PvdA om de politieke discussie te kunnen voeren over o.a. het communicatieplan en de inkomensgrenzen en om een door het CDA aangekondigde motie te kunnen bespreken.


  Pfh. dhr. L. de Koster

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1), Vernieuwingsgroep (7), VVD (2)

  Toezeggingen

  Titel
  Kadernota armoedebeleid 2023 Weth. de Koster zegt het volgende toe: 1. M.b.t. de vraag van PvdA inzake de kwijtschelding tot 120% zal een terugkoppeling volgen. 2. De cie. Sociale Leefomgeving zal worden meegenomen in het proces rondom de integrale visie bestaanszekerheid. 3. De oproep in de motie van PvdA inzake de ziektekostenverzekering zal hij laten uitrekenen en in kaart brengen wat dit betekent.
 26. 6.4.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1), Vernieuwingsgroep (7), VVD (2)

  Moties

  Titel
  Motie inzake éénmalige financiële bijdrage i.h.k.v. armoedebeleid
  Motie inzake éénmalige financiële bijdrage Sociale Actie Nuth (SAN) i.h.k.v. armoedebeleid
 27. 6.4.2

  Moties

  Titel
  Motie inzake keuze(vrijheid) ziektekostenverzekering
 28. 6.4.3

  Stemuitslag

  voor 17%
  tegen 83%
  voor
  D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1)
  tegen
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (5), Vernieuwingsgroep (7), VVD (2)

  Moties

  Titel
  Motie inzake ondersteuning huishoudens met lage inkomens
 29. 6.4.4

  Stemuitslag

  voor 17%
  tegen 83%
  voor
  D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1)
  tegen
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (5), Vernieuwingsgroep (7), VVD (2)

  Moties

  Titel
  Motie Garantie geen terugbetaling armoederegelingen en toeslagen armoede
 30. 6.5

  De commissie Sociale Leefomgeving heeft besloten om dit voorstel als bespreekstuk door te leiden. Met name de Vernieuwingsgroep wil in de raad bespreken of met de in de participatieverordening bedoelde zorgtaken ook mantelzorg wordt bedoeld. Ook zal er nog van gedachte gewisseld worden over een aantal andere vragen, waaronder het verschil tussen (verantwoordelijkheid voor) beleidsregels en uitvoeringsregels en de bevoegdheid van het DB Kompas om met een betrokkene al dan niet in gesprek te gaan. Fractie PvdA sluit zich hierbij aan.


  Pfh. dhr. L. de Koster

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1), Vernieuwingsgroep (7), VVD (2)
 31. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1), Vernieuwingsgroep (7), VVD (2)
 32. 8
  Sluiting