Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 8 november 2022

16:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal gemeentehuis Nuth

Voorzitter
Burgemeester ing. E. Geurts
Toelichting

Begrotingsvergadering


De gemeente maakt van deze vergadering camera-opnamen. Deze zijn te zien op televisie en internet. Wij doen dit vanwege onze openbaarmakingsplicht. De opnamen worden alleen voor dat doel gebruikt. Vragen? Stuur een mail naar FG@beekdaelen.nl

Agendapunten

 1. 2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (4), D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1), Vernieuwingsgroep (6), VVD (2)
 2. 3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (4), D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1), Vernieuwingsgroep (6), VVD (2)
 3. 4
  Raadsvoorstellen hamerstukken
 4. 4.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (4), D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1), Vernieuwingsgroep (6), VVD (2)
 5. 5

  De begroting wordt ook digitaal aangeboden en is te vinden op:


  https://beekdaelen.begrotingsapp.nl/

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (4), GroenLinks (2), PvdA (1), Vernieuwingsgroep (6), VVD (2)
  tegen
  D66 (1)

  Voorgesteld besluit

  Toezeggingen

  Titel
  Meerjarenbegroting 2023-2026 - opgenomen PM-posten en leges monumenten. M.b.t. opgenomen PM-posten zegt de pfh. toe dat dit in afzonderlijke raadsvoorstellen aan de raad wordt voorgelegd. Tevens zegt hij toe om de leges aangaande monumenten aan te passen in de verordening die in december voor ligt. 05.09.2023 Griffie: De aanpassing mbt monumenten is in de door de raad op 20.12.2022 vastgestelde legesverordening verwerkt. M.b.t. de PM-posten zijn nog geen raadsvoorstellen aan de orde geweest.
  Meerjarenbegroting 2023-2026 - Participatie. M.b.t. de oproep van GroenLinks om succesverhalen rondom participatie te delen, zal de pfh. Kompas oproepen om dit op te pakken.
  Meerjarenbegroting 2023-2026 - Tijdelijke verkeersmaatregelen Vaesrade. De tijdelijke verkeersmaatregelen in Vaesrade worden bekeken en binnen de reguliere middelen uitgevoerd.
  Meerjarenbegroting 2023-2026 - Verhoging inkomensgrens. De pfh. zegt toe om, voor de decembervergadering, in kaart te brengen wat de voorgestelde maatregelen betreffende de verhoging van de inkomensgrens financieel en inhoudelijk zouden kunnen betekenen.
  Meerjarenbegroting 2023-2026 - Woningbouw M.b.t. Woningbouw zegt de pfh toe dat er een overzicht/opsomming beschikbaar wordt gesteld van lopende projecten (incl. aantallen en gedifferentieerde woningbouw) en de eigen gronden (incl. de mogelijkheden om deze al of niet in te zetten).
 6. 5.1

  Stemuitslag

  voor 14%
  tegen 86%
  voor
  GroenLinks (2), PvdA (1)
  tegen
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (4), D66 (1), Vernieuwingsgroep (6), VVD (2)
 7. 5.2

  Stemuitslag

  voor 18%
  tegen 82%
  voor
  D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1)
  tegen
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (4), Vernieuwingsgroep (6), VVD (2)
 8. 5.3

  Stemuitslag

  voor 14%
  tegen 86%
  voor
  GroenLinks (2), PvdA (1)
  tegen
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (4), D66 (1), Vernieuwingsgroep (6), VVD (2)
 9. 5.4

  Stemuitslag

  voor 14%
  tegen 86%
  voor
  GroenLinks (2), PvdA (1)
  tegen
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (4), D66 (1), Vernieuwingsgroep (6), VVD (2)

  Moties

  Titel
  Motie inzake Armoedebeleid
 10. 5.5

  Stemuitslag

  voor 14%
  tegen 86%
  voor
  GroenLinks (2), PvdA (1)
  tegen
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (4), D66 (1), Vernieuwingsgroep (6), VVD (2)
 11. 5.6

  Stemuitslag

  voor 9%
  tegen 91%
  voor
  VVD (2)
  tegen
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (4), D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1), Vernieuwingsgroep (6)
 12. 5.7

  Stemuitslag

  voor 52%
  tegen 48%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (1), CDA (3), D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1), Vernieuwingsgroep (1), VVD (2)
  tegen
  Beekdaelen Lokaal (5), Vernieuwingsgroep (5)

  Moties

  Titel
  Motie inzake foto's BsGW
 13. 5.8

 14. 6
  Diverse financiële en belastingverordeningen
 15. 6.1

  De auditcommissie heeft in de vergadering van 26 september jl. ingestemd in met het controleprotocol 2022 en adviseert de raad om dit vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (4), D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1), Vernieuwingsgroep (6), VVD (2)
 16. 6.2

  De auditcommissie heeft in de vergadering van 24 oktober jl. ingestemd in met de financiële verordening en adviseert de raad om deze vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (4), D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1), Vernieuwingsgroep (6), VVD (2)
 17. 6.3

  De auditcommissie heeft in de vergadering van 24 oktober jl. ingestemd in met de verordening afvalstoffenheffing 2023 en adviseert de raad om deze vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (4), D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1), Vernieuwingsgroep (6), VVD (2)
 18. 6.4

  De auditcommissie heeft in de vergadering van 24 oktober jl. ingestemd in met de verordening rioolheffing 2023 en adviseert de raad om deze vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (4), D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1), Vernieuwingsgroep (6), VVD (2)
  tegen
  Beekdaelen Lokaal (1)
 19. 6.5

  De auditcommissie heeft in de vergadering van 24 oktober jl. ingestemd in met de verordening lijkbezorgingsrechten 2023 en adviseert de raad om deze vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (4), D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1), Vernieuwingsgroep (6), VVD (2)
 20. 6.6

  De auditcommissie heeft in de vergadering van 24 oktober jl. ingestemd in met de verordening toeristenbelasting 2023 en adviseert de raad om deze vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (4), GroenLinks (2), PvdA (1), Vernieuwingsgroep (6), VVD (2)
  tegen
  D66 (1)
 21. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (4), D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1), Vernieuwingsgroep (6), VVD (2)
 22. 8
  Sluiting