Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 14 juni 2022

19:00 - 23:00

Locatie
Raadzaal gemeentehuis Nuth
Voorzitter
Burgemeester ing. E. Geurts
Toelichting

De gemeente maakt van deze vergadering camera-opnamen. Deze zijn te zien op televisie en internet. Wij doen dit vanwege onze openbaarmakingsplicht. De opnamen worden alleen voor dat doel gebruikt. Vragen? Stuur een mail naar FG@beekdaelen.nl

Agendapunten

Voorgesteld besluit

In te stemmen met het voteren het noodzakelijk krediet (€ 320.000) voor de strategische aankoop van het perceel Op de Bies 70a te Schimmert om de realisatie van het Tiny House project op deze locatie mogelijk te maken.

Voorstel is afgestemd met de financieel adviseur.

Het voorstel betreft het vaststellen van de jaarlijkse financiële stukken van de GR Gegevenshuis.
De financieel technische inhoud is besproken met de business controller van de gemeente Beekdaelen.
Stukken zijn op 31 maart 2022 ontvangen. Zienswijzen kunnen tot uiterlijk 17 juni 2021 worden ingediend.
Het is daarom zaak om de stukken in de raadsvergadering van 14 juni 2022 mee te nemen.

Portefeuillehouder Eric Geurts heeft op 20-04-2022 ingestemd met het voorstel

Het financiële gedeelte is afgestemd met de afd. Bedrijfsvoering i.c. adviseur A. Duijsings

Voorgesteld besluit

Instemmen met de door de GGDZL en begroting 2023, geen zienswijze in te dienen en dit middels de brf. met kenmerk Z/22/173952 - 301516 kenbaar maken.