Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie Rekenkamercommissie

ID

140

Datum

1-2-2022

Agendapunt
Raadsvergadering 2022 (5.5. Voorstel inzake vaststellen verordening Rekenkamercommissie Limburg Centraal)
dinsdag 1 februari 19:00 tot 23:00
Digitaal
Titel

Motie Rekenkamercommissie

Status

Aangenomen

Raadsleden
  • Dhr. B. (Bart) Suers (VVD)
  • Dhr. H.M.J. (Henk) Reijnders (BL)
  • Dhr. J.Z.T. (Jos) Pieper (VG)
  • Dhr. M.M.J. (Twan) Schevers (CDA)
Portefeuillehouder

Dhr. ing. E. (Eric) Geurts, burgemeester

Toelichting

Deze door de fracties Vernieuwingsgroep, Beekdaelen Lokaal, CD en VVD ingediende motie werd unaniem AANGENOMEN.
Besluittekst motie: Verzoekt de toekomstige voorzitter van de RKC: 1. Om op de website de volgende tekst op te nemen: Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit Beekdaelen kunnen de rekenkamercommissie een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. de rekenkamercommissie bericht hen binnen een maand in hoeverre aan dat onderzoek wordt voldaan. indien de rekenkamercommissie niet aan het verzoek voldoet, zal zij daarvoor goede gronden aanvoeren. 2. Bij de andere 3 gemeenten te sonderen of zij bereid zijn de rol van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de verordening op te nemen.

Verwachte einddatum
Stand van zaken

Jun. 2022: Momenteel is er nog geen actieve RKC, omdat er nog geen voorzitter benoemd is. Na benoeming van een voorzitter zullen de actiepunten worden opgepakt.

Datum afdoening
Bijlage(s)