Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie hufterboete bij illegale afvaldumping

ID

138

Datum

21-12-2021

Agendapunt
Raadsvergadering 2021 (7.6. Motie VVD en VG inzake hufterboete bij illegale afvaldumping)
dinsdag 21 december 19:00 tot 23:00
Digitaal
Titel

Motie hufterboete bij illegale afvaldumping

Status

Aangenomen

Raadsleden
  • Dhr. B. (Bart) Suers (VVD)
  • Dhr. J.Z.T. (Jos) Pieper (VG)
Portefeuillehouder

Dhr. ing. E. (Eric) Geurts, burgemeester

Toelichting

Deze door de fracties VVD en Vernieuwingsgroep ingediende motie werd unaniem AANGENOMEN.
Besluittekst motie: Verzoekt het college:

  1. Een communicatietraject op te starten om gedupeerde inwoners en ondernemers actief te informeren over de subsidieregeling van de Provincie en erop te wijzen dat men hier gebruik van kan maken. 2. Een beleidstraject op te starten om een "aanvalsplan asbest- en drugsdumpingen" op te stellen met als doel het vergroten van de pak kans, het keihard aanpakken en zwaar straffen van de daders binnen de wettelijke mogelijkheden van de gemeente, bijvoorbeeld met een specifieke hufterboete.
Verwachte einddatum
Stand van zaken

Jun. 2022: Door de verzending van een RIB (03.02.2022) is deze motie afgehandeld.

Datum afdoening

20-6-2022

Bijlage(s)