Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 21 december 2021

19:00 - 23:00

Locatie
Digitaal
Voorzitter
Burgemeester ing. E. Geurts
Toelichting

De gemeente maakt van deze vergadering camera-opnamen. Deze zijn te zien op televisie en internet. Wij doen dit vanwege onze openbaarmakingsplicht. De opnamen worden alleen voor dat doel gebruikt. Vragen? Stuur een mail naar FG@beekdaelen.nl

Agendapunten

Resultaat stemming

De raadscommissie heeft in de vergadering van 30 november jl. geadviseerd om dit voorstel als hamerstuk door te leiden naar de raad.

Resultaat stemming

De raadscommissie heeft in de vergadering van 30 november jl. geadviseerd om dit voorstel als hamerstuk door te leiden naar de raad.

Resultaat stemming

portefeuillehouder J. Hermans

De raadscommissie heeft in de vergadering van 30 november jl. geadviseerd om dit voorstel op verzoek van de VVD als bespreekstuk door te leiden naar de raad. Dit vanwege zorgen over de levensbestendigheid van de regeling, m.n. voor wat betreft de governance, de keten en het revolverende fonds.

Resultaat stemming

Portefeuillehouder Timmermans

De raadscommissie heeft in de vergadering van 30 november jl. geadviseerd om dit voorstel als bespreekstuk door te leiden naar de raad, vanwege een gemis aan urgentie en snelheid bij de aanpak van de maatschappelijke thema's.

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Deze motie is aangehouden in de raadsvergadering van 15 november jl. en is nu in enigszins gewijzigde vorm opnieuw ingebracht.

Resultaat stemming

Moties

Titel
Aangepast aangehouden Motie inzake voorziening schutterij Vaesrade

Resultaat stemming

Moties

Titel
Motie inzake behoud en stimulering Limburgse taal

Resultaat stemming

Moties

Titel
Motie evaluatie Nota Ruimtelijke Kwaliteit

Resultaat stemming

Moties

Titel
Motie beperking noodopvang vluchtelingen

Motie is samengevoegd met de motie van BL onder 7.5

Resultaat stemming

Moties

Titel
Motie voorrang inwoners bij eigen woningen

Resultaat stemming

Moties

Titel
Motie hufterboete bij illegale afvaldumping