Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 9 februari 2021

19:00 - 23:00

Locatie:
Via MS Teams
Voorzitter:
Burgemeester ing. E. Geurts
Toelichting:

De gemeente maakt van deze vergadering camera-opnamen. Deze zijn te zien op televisie en internet. Wij doen dit vanwege onze openbaarmakingsplicht. De opnamen worden alleen voor dat doel gebruikt. Vragen? Stuur een mail naar FG@beekdaelen.nl

Agendapunten

Resultaat stemming

Portefeuillehouder Geurts

De raadscommissie Sociaal en Bedrijfsvoering heeft op 19 januari jl. geadviseerd om dit voorstel als hamerstuk door te leiden naar de raad.

Resultaat stemming

Portefeuillehouder Janssen

De raadscommissie Sociaal en Bedrijfsvoering heeft op 19 januari jl. geadviseerd om dit voorstel als hamerstuk door te leiden naar de raad.

Resultaat stemming

Portefeuillehouder Hermans

De raadscommissie Ruimte heeft op 21 januari jl. geadviseerd om dit voorstel als hamerstuk door te leiden naar de raad.

Resultaat stemming

Portefeuillehouder Hermans

De raadscommissie Ruimte heeft op 21 januari jl. geadviseerd om dit voorstel als hamerstuk door te leiden naar de raad.

Resultaat stemming

Portefeuillehouder Hermans

De raadscommissie Ruimte heeft op 21 januari jl. geadviseerd om dit voorstel als hamerstuk door te leiden naar de raad.

Resultaat stemming
Voorgesteld besluit

De raad van de gemeente Beekdaelen besluit:
1. het bestemmingsplan “Kleverstraat 10/10a Schimmert” ongewijzigd vast te
stellen.

Portefeuillehouder Geurts

De raadscommissie sociaal & bedrijfsvoering heeft op 19 januari geadviseerd, dit voorstel als bespreekstuk door te leiden naar de raad, met dien verstande dat de VVD fractie heeft aangegeven in de raad te willen terugkomen op de voorgestelde wijziging van art. 15, lid 1, van de voorliggende verordening (interrumperen in eerste termijn).

Resultaat stemming
Amendementen
Titel
Amendement inzake wijziging Verordening Raadscommissies

Portefeuillehouder Geurts

De raadscommissie sociaal & bedrijfsvoering heeft op 19 januari geadviseerd, dit voorstel als bespreekstuk door te leiden naar de raad. De discussie in de commissie richtte zich met name op de representativiteit van de digitale enquête, de gestelde prioriteiten, de Boa-capaciteit en de financiële consequenties.

Resultaat stemming
Amendementen
Titel
Amendement inzake keuze voor 'dienstverlening' plus 1 boa

Portefeuillehouder Hermans

Resultaat stemming

Portefeuillehouder Hermans

De raadscommissie Ruimte heeft op 21 januari geadviseerd, dit voorstel als bespreekstuk door te leiden naar de raad.

Resultaat stemming
Resultaat stemming
Resultaat stemming

Deze motie vervangt de in de raad van 15 december 2020 aangehouden motie.

Resultaat stemming