Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie inzake behoud en stimulering Limburgse taal

ID

133

Datum

21-12-2021

Agendapunt
Raadsvergadering 2021 (7.2. Motie CDA, VVD en BL inzake behoud en stimulering Limburgse taal)
dinsdag 21 december 19:00 tot 23:00
Digitaal
Titel

Motie inzake behoud en stimulering Limburgse taal

Status

Aangenomen

Raadsleden
  • Dhr. A.J.P.M.E. (Ed) Slangen (VVD)
  • Dhr. H.M.J. (Henk) Reijnders (BL)
  • Dhr. M.M.J. (Twan) Schevers (CDA)
Portefeuillehouder

Dhr. P.L.H.E. (Peter) Janssen (CDA)

Toelichting

Deze door CDA en VVD ingediende motie wordt unaniem AANGENOMEN.
Besluittekst motie:
Roept het college op om in samenwerking met lokale en regionale dialectverenigingen en de scholengemeenschap in Beekdaelen te onderzoeken of de inclusie van het dialect tot het onderwijsaanbod van de basisscholen en peuterspeelzalen mogelijk is. Dit om de huidige trend van een dalende hoeveelheid sprekers te doorbreken.

Verwachte einddatum
Stand van zaken

Jan. 2022: De raad is op 21.12.2021 nav de motie over de Limburgse Streektaal bijgepraat over de laatste stand van zaken in het 3M project, waarin het onderwijs de Duitse taal en de Limburgse streektaal de klas in brengt. Er komt in Q2 2022 een RIB met nadere informatie over het 3M-project.

Datum afdoening
Bijlage(s)