Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie inzake Witte Anjerplek

ID

149

Datum

1-2-2022

Agendapunt
Raadsvergadering 2022 (7.7. Motie BL en VG inzake witte anjerplek)
dinsdag 1 februari 19:00 tot 23:00
Digitaal
Titel

Motie inzake Witte Anjerplek

Status

Aangenomen

Raadsleden
  • Dhr. H.A.H. (Hugo) Schaffrath (VG)
  • Dhr. H.M.J. (Henk) Reijnders (BL)
Portefeuillehouder

Dhr. L.C.J. (Levin) de Koster (VG)

Toelichting

Deze door Beekdaelen Lokaal en vernieuwingsgroep ingediende motie werd AANGENOMEN.
besluittekst motie: Verzoekt het college: 1. In Beekdaelen een Witte Anjerplek te realiseren op een geschikte locatie in samenspraak over de concrete invulling samen met Stichting veteranen Beekdaelen. 2. Bij dit perkje een informatiebord te plaatsen over de betekenis ervan zodat onze inwoners bewust worden van de maatschappelijke betekenis. 3. De raad hierover op een zo kort als mogelijke termijn maar uiterlijk voor 26 juni 2022 terugkoppeling te geven.

Verwachte einddatum

3-5-2022

Stand van zaken

Jun. 2022: De Witte Anjerplek" zal op 02.07.2022 worden geopend. daarmee is deze motie afgehandeld.

Datum afdoening

20-6-2022

Bijlage(s)