Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Aangepast aangehouden Motie inzake voorziening schutterij Vaesrade

ID

134

Datum

21-12-2021

Agendapunt
Raadsvergadering 2021 (7.1. Motie CDA, VVD en BL inzake schutterij Vaesrade)
dinsdag 21 december 19:00 tot 23:00
Digitaal
Titel

Aangepast aangehouden Motie inzake voorziening schutterij Vaesrade

Status

Aangenomen

Raadsleden
  • Dhr. J.H.F. (Huub) Franssen (CDA)
  • Dhr. H.J.M. (Harry) van de Laar (BL)
  • Dhr. M.M.M.H. (Bert) Heggen (VVD)
Portefeuillehouder

Dhr. L.C.J. (Levin) de Koster (VG)

Toelichting

Deze door de fracties CDA, Beekdaelen Lokaal en VVD ingediende motie werd AANGENOMEN met de stemmen van de fracties CDA, BL, VVD en VG voor en de stemmen van D66, GL en PvdA tegen.
Besluittekst motie:
Roept het college op

  • om alle medewerking te verlenen bij het realiseren van een eigen grondgebonden stenen verenigingsgebouw, van maximaal 180 m2 binnenmaat, voor de schutterlijk St. Martinus Vaesrade op het 2e voetbalveld van sportaccommodatie Vaesrade;
  • Met een raadsvoorstel te komen voor een cofinanciering van € 25.000 voor het realiseren van voornoemd verenigingsgebouw.
Verwachte einddatum
Stand van zaken

Jun. 2022: Op 02.02.2022 heet er een gesprek met de schutterij plaatsgevonden om aan te geven hoe het proces verder verloopt ivm vergunningverlening en te sluiten (private) overeenkomsten. De vereniging is nu aan zet om een aanvraag in te dienen. Tot op heden is nog niets ontvangen.

Datum afdoening
Bijlage(s)