Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 23 mei 2023

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal gemeentehuis Nuth

Voorzitter
Burgemeester ing. E. Geurts
Toelichting

De gemeente maakt van deze vergadering camera-opnamen. Deze zijn te zien op televisie en internet. Wij doen dit vanwege onze openbaarmakingsplicht. De opnamen worden alleen voor dat doel gebruikt. Vragen? Stuur een mail naar FG@beekdaelen.nl

Agendapunten

 1. 2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (4), VVD (2)
 2. 3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (4), VVD (2)
 3. 4
  Raadsvoorstellen hamerstukken
 4. 4.1

  De auditcommissie heeft in de vergadering van 24 april jl. geadviseerd om dit voorstel als hamerstuk door te leiden naar de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (4), VVD (2)
 5. 4.2

  De auditcommissie heeft in de vergadering van 24 april jl. geadviseerd om dit voorstel als hamerstuk door te leiden naar de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (4), VVD (2)
 6. 4.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (4), VVD (2)
 7. 4.4

  De commissie Sociale Leefomgeving heeft in de vergadering van 9 mei jl. geadvioseerd om dit voorstel als hamerstuk door te leiden naar de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (4), VVD (2)
 8. 4.5

  De commissie sociale leefomgeving heeft in de vergadering van 9 mei jl. geadviseerd om dit voorstel als hamerstuk door te leiden naar de raad

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (4), VVD (2)
 9. 4.6

  De commissie sociale leefomgeving heeft in de vergadering van 9 mei jl. geadviseerd om dit voorstel als hamerstuk door te leiden naar de raad

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (2)
 10. 4.7

  De commissie Bestuur en Middelen heeft in de vergadering van 10 mei jl. geadvsieerd om dit voorstel als hamerstuk door te leiden naar de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (2)
 11. 4.8

  De commissie Bestuur en Middelen heeft in de vergadering van 10 mei jl. geadviseerd om dit voorstel als hamerstuk door te leiden naar de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (2)
 12. 4.9

  De commissie fysieke leefomgeving heeft in de vergadering van 11 mei jl. geadviseerd om dit voorstel als hamerstuk door te leiden naar de raad.

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (2), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (2)
  tegen
  PvdA (1)
 13. 4.10

  De commissie fysieke leefomgeving heeft in de vergadering van 11 mei jl. geadviseerd om dit voorstel als hamerstuk door te leiden naar de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  Vaststellen van de bijgevoegde Nota Parkeernormen gemeente Beekdaelen.

 14. 4.11

  De commissie fysieke leefomgeving heeft in de vergadering van 11 mei jl. geadviseerd om dit voorstel als hamerstuk door te leiden naar de raad

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (2)
 15. 5
  Raadsvoorstellen bespreekstukken
 16. 5.1

  De commissie Bestuur en Middelen heeft in de vergadering van 10 mei jl. geadviseerd om dit voorstel als bespreekstuk door te leiden naar de raad. D66 heeft aangekondigd een amendement in te dienen m.b.t. verlaging van de leeftijdsgrens waarop burgercommissieleden benoemd kunnen worden van 18 naar 16 jaar.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (2)
 17. 5.1.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (2)
 18. 5.2

  De commissie Sociale Leefomgeving heeft in de vergadering van 9 mei jl. geadviseerd om dit voorstel als bespreekstuk door te leiden naar de raad. Reden hiervoor is gelegen in de wens van de PvdA om in de raadsvergadering het debat te voeren over de reactie cq. het advies van de cliëntenraad Kompas m.b.t. het uitvoeringsplan 2023.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (5), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (2)
 19. 5.3

  De commissie fysieke leefomgeving heeft in de vergadering van 11 mei jl. op verzoek van D66 geadviseerd om dit voorstel als bespreekstuk door te leiden naar de raad. D66 wil de ralatie/samenhang van de woonvisie met de woonzorgvisie aan de orde stellen, alsmede de geografische scope van de woonvisie.

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (4), CDA (5), GroenLinks (2), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (2)
  tegen
  D66 (1), PvdA (1)
 20. 5.4

  De commissie fysieke leefomgeving heeft in de vergadering van 11 mei jl. geadviseerd om dit voorstel als bespreekstuk door te leiden naar de raad, omdat alle fracties het overleg willen voeren over de impact dat een en ander heeft op de bewoners en de wijze waarop door door gemeente en woningcorporatie gecommuniceerd wordt.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (4), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (2)
 21. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (4), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (2), PvdA (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (2)
 22. 7

 23. 8
  Sluiting