Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 7 maart 2023

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal gemeentehuis Nuth

Voorzitter
Burgemeester ing. E. Geurts
Toelichting

De gemeente maakt van deze vergadering camera-opnamen. Deze zijn te zien op televisie en internet. Wij doen dit vanwege onze openbaarmakingsplicht. De opnamen worden alleen voor dat doel gebruikt. Vragen? Stuur een mail naar FG@beekdaelen.nl

Agendapunten

 1. 2

  Fractie PvdA heeft, n.a.v. recente ontwikkelingen, verzocht om het procesvoorstel strategisch accommodatiebeleid (agendapunt 4.4) alsnog als bespreekstuk te agenderen.


  Daarnaast wordt voorgesteld om een tweetal agendapunt aan de agenda toe te voegen, te weten
  - Voorstel inzake benoeming commissievoorzitter commissie Sociale Leefomgeving, plaatsvervangend commissievoorzitters en commissieleden GL (wordt agendapunt 4.6)
  - Voorstel inzake opheffen en bekrachtigen geheimhouding Nuinhofwijk (wordt agendapunt 4.7)

 2. 3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (2)
 3. 4
  Raadsvoorstellen hamerstukken
 4. 4.1

  De commissie Fysieke Leefomgeving heeft in de vergadering van 9 februari jl. geadviseerd om dit raadsvoorstel als hamerstuk door te leiden naar de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (2)
 5. 4.2

  Met inachtneming van de toezegging van de portefeuillehouder dat de financiële consequenties worden opgenomen in het raadsbesluit heeft de commissie Sociale Leefomgeving in de vergadering van 14 februari jl. geadviseerd om dit raadsvoorstel als hamerstuk door te leiden naar de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (2)
 6. 4.3

  Met inachtneming van de toezegging van de portefeuillehouder dat de financiële consequenties worden opgenomen in het raadsbesluit heeft de commissie Sociale Leefomgeving in de vergadering van 14 februari jl. geadviseerd om dit raadsvoorstel als hamerstuk door te leiden naar de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (2)
 7. 4.4

  De commissie Sociale Leefomgeving heeft in de vergadering van 14 februari jl. geadviseerd om dit raadsvoorstel als hamerstuk door te leiden naar de raad.
  Fractie PvdA heeft vervolgens, n.a.v. recente ontwikkelingen, op 28 februari verzocht om dit alsnog als bespreekstuk te agenderen.


  De aanpassing in het procesvoorstel betreft de wijziging van het aantal gemeenschapshuizen in Schinveld (van 3 naar 2).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  Amendementen

  Titel
  Proces Strategisch Accomodatiebeleid
 8. 4.4.1

  Stemuitslag

  voor 16%
  tegen 84%
  voor
  GroenLinks (3), PvdA (1)
  tegen
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (5), D66 (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (2)
 9. 4.5

  De commissie Bestuur en Middelen heeft in de vergadering van 15 februari jl. geadviseerd om dit voorstel als hamerstuk door te leiden naar de raad

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (2)
 10. 4.6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (2)
 11. 4.7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (2)
 12. 5
  Raadsvoorstellen bespreekstukken
 13. 5.1

  De commissie Fysieke Leefomgeving heeft in de vergadering van 9 februari jl. geadviseerd om dit raadsvoorstel als bespreekstuk door te leiden naar de raad, vanwege het feit dat fractie D66 aangaf een politiek statement tijdens de raadsvergadering te willen inbrengen..


  Pfh.. H. Reijnders

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (5), GroenLinks (3), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (2)
  tegen
  D66 (1), PvdA (1)
 14. 5.2

  De commissie Fysieke Leefomgeving heeft in de vergadering van 9 februari jl. geadviseerd om dit raadsvoorstel als bespreekstuk door te leiden naar de raad, vanwege het feit dat fractie D66 aangaf een politiek statement tijdens de raadsvergadering te willen inbrengen..


  Pfh. H. Reijnders

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (5), GroenLinks (3), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (2)
  tegen
  D66 (1), PvdA (1)
 15. 5.3

  De commissie Fysieke Leefomgeving heeft in de vergadering van 9 februari jl. geadviseerd om dit raadsvoorstel als bespreekstuk door te leiden naar de raad, vanwege het feit dat fractie D66 aangaf een politiek statement tijdens de raadsvergadering te willen inbrengen.


  Pfh. H. Reijnders

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (5), GroenLinks (3), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (2)
  tegen
  D66 (1), PvdA (1)
 16. 5.4

  De commissie Fysieke Leefomgeving heeft in de vergadering van 9 februari jl. geadviseerd om dit raadsvoorstel als bespreekstuk door te leiden naar de raad, vanwege het feit dat fractie PvdA aangaf een politiek statement tijdens de raadsvergadering te willen inbrengen.


  Pfh. H. Reijnders

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (2)

  Amendementen

  Titel
  Erfgoedverordening Beekdaelen 2023
 17. 5.4.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (2)
 18. 5.5

  Fracties D66, Beekdaelen Lokaal en GroenLinks willen in hun fracties hetgeen aan de orde is geweest in de commissie Sociale Leefomgeving d.d. 4 februari jl nader bespreken. Fractie PvdA wil zich beraden over het standpunt. Op grond hiervan heeft de commissie besloten het raadsvoorstel als bespreekstuk door te leiden naar de raad.


  Pfh. L. de Koster

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (3), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (1)
  tegen
  PvdA (1), VVD (1)

  Amendementen

  Titel
  Eindevaluatie en structurele voortzetten dorpscoördinator

  Toezeggingen

  Titel
  Dorpscoördinator. Pfh. de Koster organiseert volgend jaar een informatieve sessie ter bespreking van de behaalde resultaten, te reflecteren en terug te kijken naar de stand van zaken rondom gebiedsgericht werken en invulling van de dorpscoördinator.
 19. 5.5.1

  Stemuitslag

  voor 12%
  tegen 88%
  voor
  PvdA (1), VVD (2)
  tegen
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (3), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5)
 20. 5.6

  De commissie Bestuur en Middelen heeft in de vergadering van 15 februari jl. geadviseerd om dit voorstel als bespreekstuk door te leiden naar de raad, omdat meerdere fracties aangaven een politiek statement tijdens de raadsvergadering te willen inbrengen.
  Pfh. E. Geurts.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (2)
 21. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Beekdaelen Lokaal (6), CDA (5), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (1), Rijkx-Kollée (2), Vernieuwingsgroep (5), VVD (2)
 22. 7
  Sluiting