Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie Fysieke Leefomgeving

donderdag 2 juni 2022

19:00 - 23:00

Locatie
Raadzaal gemeentehuis Nuth
Voorzitter
Dhr. L. Kockelkoren
Toelichting

Fracties worden verzocht om technische vragen inzake de raadsvoorstellen uiterlijk 20 mei per email bij de griffie (griffie@beekdaelen.nl) in te dienen. De beantwoording van deze vragen wordt uiterlijk 27 mei beschikbaar gesteld.

Agendapunten

Besluit

De Commissie heeft besloten om de agenda ongewijzigd vast te stellen.

Burgers die zich hebben aangemeld kunnen gedurende maximaal 5 minuten het woord voeren over geagendeerde agendapunten.

portefeuillehouder Reijnders

Voorgesteld besluit

Het Landschapskader Beekdaelen vaststellen

Besluit

De Commissie  heeft in vergadering bijeen d.d. 2 juni 2022,  geadviseerd om dit voorstel als Bespreekstuk door te leiden naar de raad, dit vanwege  de ter vergadering  door de wethouder gedane toezeggingen (fracties VVD en D66) en de tijdens de komende raadsvergadering te vragen  toezegging (fractie CDA).

portefeuillehouder Reijnders

Besluit

De Commissie heeft in vergadering bijeen d.d. 2 juni 2022 geadviseerd om dit voorstel als Bespreekstuk door te leiden naar de raad.  Alle fracties  geven aan  enerzijds de  financiering en de risico's  en anderzijds de rol van de coöperatie mbt  huisvesting  te willen bespreken in de raad.