Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie Fysieke Leefomgeving

donderdag 30 mei 2024

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal gemeentehuis Nuth

Voorzitter
L.E.H. Kockelkoren
Toelichting

Fracties worden verzocht om technische vragen inzake de raadsvoorstellen uiterlijk 17.05.2024  per email bij de griffie (griffie@beekdaelen.nl) in te dienen. De beantwoording van deze vragen wordt uiterlijk 24.05.2024 beschikbaar gesteld.

Agendapunten

 1. A.1

  Besluit

  De commissie stelt de agenda vast, met dien verstande dat agendapunt B.3 Raadsvoorstel inzake: "Nota van zienswijzen en vaststelling bestemmingsplan Gemeenschapshuis Puth" als laatste inhoudelijke punt wordt behandeld.

 2. A.2

  Burgers die zich hebben aangemeld kunnen gedurende maximaal 5 minuten het woord voeren over geagendeerde agendapunten.

 3. A.3

  Besluit

  De commissie stelt de actiepuntenlijst van de raadscommissie Fysieke Leefomgeving d.d. 11 april 2024 ongewijzigd vast.

 4. B
  Cluster Fysieke Leefomgeving
 5. B.1

 6. B.4

 7. D
  Sluiting