Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie Fysieke Leefomgeving

donderdag 25 januari 2024

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal gemeentehuis Nuth

Voorzitter
L.E.H. Kockelkoren
Toelichting

Fracties worden verzocht om technische vragen inzake de raadsvoorstellen uiterlijk 12.01.2024 per email bij de griffie (griffie@beekdaelen.nl) in te dienen. De beantwoording van deze vragen wordt uiterlijk 19.01.2024 beschikbaar gesteld.

Agendapunten

 1. A.1

 2. A.2

  Burgers die zich hebben aangemeld kunnen gedurende maximaal 5 minuten het woord voeren over geagendeerde agendapunten.

 3. A.3

  Besluit

  De commissie stelt de actiepuntenlijst van de raadscommissie Fysieke Leefomgeving d.d. 07.12.2023 ongewijzigd vast.

 4. B
  Cluster Fysieke Leefomgeving
 5. B.2

  Besluit

  De commissie adviseert het raadsvoorstel "Werken aan de omgevingsvisie – Kernvisie Beekdaelen" als bespreekstuk door te geleiden naar de raad. Dit om het proces c.q. de formulering van het besluit (omarmen, voor kennisgeving aannemen, vaststellen) te bespreken, alsmede een aantal wijzigingsvoorstellen (tekstsuggesties).

 6. D
  Sluiting