Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie Fysieke Leefomgeving

donderdag 11 april 2024

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal gemeentehuis Nuth

Voorzitter
L.E.H. Kockelkoren
Toelichting

Fracties worden verzocht om technische vragen inzake de raadsvoorstellen uiterlijk 29.03.2024 per email bij de griffie (griffie@beekdaelen.nl) in te dienen. De beantwoording van deze vragen wordt uiterlijk 05.04.2024 beschikbaar gesteld.

Agendapunten

 1. A
  Algemeen
 2. A.1
  Opening, mededelingen voorzitter en vaststellen agenda
 3. A.2

  Burgers die zich hebben aangemeld kunnen gedurende maximaal 5 minuten het woord voeren over geagendeerde agendapunten.

 4. A.3.1
  Vaststellen actiepuntenlijst van de raadscommissie Fysieke Leefomgeving d.d. 07.03.2024
 5. B
  Cluster Fysieke Leefomgeving
 6. C
  Rondvraag Fysieke Leefomgeving
 7. D
  Sluiting