Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie Fysieke Leefomgeving

donderdag 11 april 2024

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal gemeentehuis Nuth

Voorzitter
L.E.H. Kockelkoren
Toelichting

Fracties worden verzocht om technische vragen inzake de raadsvoorstellen uiterlijk 29.03.2024 per email bij de griffie (griffie@beekdaelen.nl) in te dienen. De beantwoording van deze vragen wordt uiterlijk 05.04.2024 beschikbaar gesteld.

Agendapunten

 1. A.1

  De fractie Groen Links stelt voor om de ingekomen brief "Thull Natuurlijk goed" van actiegroep Thull als agendapunt toe te voegen.

  Besluit

  De commissie gaat akkoord met het verzoek van de fractie Groen Links om de ingekomen brief "Thull Natuurlijk goed" van actiegroep Thull als agendapunt toe te voegen, en dit agendapunt als eerste te behandelen. 
  Dit inachtnemende stelt de commissie de agenda vast.

 2. A.2
  Spreekrecht burgers
 3. A.2.1

  De heer Jacques van der Weide heeft zich aangemeld als inspreker voor het onderwerp "Thull Natuurlijk Goed", mits dit onderwerp door de cie. wordt geagendeerd. Hij heeft verzocht de volgende stukken aan de raadscommissie te doen toekomen:

 4. A.2.2

 5. A.3

  Besluit

  De commissie stelt de actiepuntenlijst van de raadscommissie Fysieke Leefomgeving d.d. 07.03.2024 ongewijzigd vast.

 6. B
  Cluster Fysieke Leefomgeving
 7. B.0

  Besluit

  De commissie heeft kennis genomen van de inbreng van beide sprekers en de portefeuillehouder.

 8. B.1

  Besluit

  De commissie adviseert het raadsvoorstel "Wegsleepverordening Beekdaelen 2024" als hamerstuk door te geleiden naar de raad.

 9. B.4

 10. B.5

  Bijlagen

  Besluit

  De commissie adviseert het college om het raadsvoorstel "Facetbestemmingsplan Reductie Plancapaciteit Detailhandel" in te trekken, zodat het college eerst de belanghebbenden/stakeholders actief kan informeren.

 11. C

 12. D
  Sluiting